Стан розгляду та вирішення звернень громадян за 2012 рік

На виконання законодавства, указів Президента України, рішень колегій Генеральної прокуратури України, наказів та вказівок Генерального прокурора України прокуратурою Жовтневого району м. Луганська протягом 2012 року було здійснено ряд організаційно-практичних заходів по посиленню прокурорського нагляду за додержанням та застосуванням  Закону України “Про звернення громадян” органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами.

Так як, діяльність прокуратури з розгляду та вирішення звернень громадян складається з двох напрямків: розгляду заяв і скарг безпосередньо в органах прокуратури;  нагляду за додержанням і застосуванням вимог Закону України „Про звернення громадян” всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, прокуратурою району в минулому році з цього приводу  проведено 4 перевірки в органах місцевого самоврядування та 25 на підприємствах району. За вжитими заходами прокурорського реагування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 9 посадових осіб (у 2011 році –7 посадових особи).

В ході перевірок проведених на підприємствах та установах району, виявлені порушення вимог ст.ст. 20, 22 Закону України “Про звернення громадян”, а саме порушено вимоги законодавства щодо строку вирішення заяв та неналежний порядок прийому громадян керівниками підприємств.

Фактів  порушень законодавства у відношенні громадян при  здійсненні  ними своїх конституційних прав на  подачу звернень та скарг, а також при їх розгляді, в ході проведених перевірок на підприємствах та установах не встановлено, тому позовів, про визнання дій посадових осіб неправомірними, у зв’язку з розглядом звернень,  до суду не заявлялося.

Керівництвом прокуратури Жовтневого району м. Луганська вживаються організаційно-практичні заходи щодо підвищення рівня прокурорського нагляду за додержанням та застосуванням Закону України “Про звернення громадян”, проводяться оперативні наради, семінарські заняття. Працівниками вивчається та застосовується в практичній діяльності позитивний досвід інших прокуратур.

Позовів про визнання  дій неправомірними в зв’язку з розглядом звернень до суду не заявлялось.

Належним чином виконуються вимоги щодо прийняття до провадження заяв і скарг лише у разі їх попереднього розгляду компетентними органами виконавчої влади, державного нагляду (контролю), органами місцевого самоврядування тощо.

 

Стан надходження звернень фізичних та юридичних осіб до прокуратури району протягом  2012 року свідчить про тенденцію  зниження  в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року з  1634 до 1551, що на 83 звернення менше.

Також, у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року спостерігається значна тенденція зниження росту звернень громадян з питань нагляду за додержанням та застосуванням законів з 402 вирішених заяви та скарги до 277 у 2012,  з  питань органів дізнання та слідства МВС з  630 до 524, але  зросла  кількість звернень, вирішення яких відноситься до компетенції інших відомств з 475 до 614 так як прийняття до провадження заяв і скарг здійснюється лише у разі їх попереднього розгляду компетентними органами.

За результатами розгляду 11 скарг та заяв,  прокурором вжито заходів до поновлення порушених прав та задоволення законних інтересів громадян, в 2011 році  – 35.

Згідно статистичних даних з вирішених звернень у 2012 році найбільш питому вагу мають звернення з питань нагляду за додержанням та застосуванням законів – 277, та з питань досудового розслідування – 524.

З  9 до 2 знизилася кількість скарг пільгової категорії громадян з приводу їх соціального захисту.

Також спостерігається не значне  зниження звернень у сфері економічних відносин (з 16 до 15). Питому вагу цих звернень складають скарги юридичних осіб – суб’єктів господарської діяльності з приводу порушення права  власності.  Серед них, скарги про невиконання договірних обов’язків, порушення корпоративних прав, тощо.

Зниження звернень про адміністративні правопорушення з 7 до 1, з питань представництва інтересів громадян та держави в суді з 58 до 41 (одно звернення задоволено), з питань законності постанов суду у справах про адміністративні правопорушення з 1 до 0, з питань охорони та використання земель з 2 – 0, з питань надання правової допомоги з 2 – 1, з питань охорони здоров’я з 15 – 0.

Поряд з цим у порівнянні з 2011 роком відмічається  значне зростання звернень з   питань оплати праці з 28 до 82 ( з них 6 задоволених), з питань прав дітей  з 6     до 23 ( з них  1 задоволено), з питань законності вироків та інших судових рішень у кримінальних справах з 16 до 30, з питань додержання законодавства   при виконанні рішень судами та інших органів з 24 до 74.

Основна причина зростання звернень громадян щодо оплати праці у 2012 році обумовлена несвоєчасною виплатою заробітної плати підприємствами ДП «БМУ-Термо», ДП «Термо Трейд Україна», ДКПВІ «Луганськагропроект».

Станом на 01.12.2012 рік заборгованість економічно-активних підприємств району з виплати заробітної плати становила 1,4 млн. грн.

Протягом 2012 року здійснюючи нагляд за додержанням і застосуванням законів у сфері оплати праці, прокуратурою району за актами прокурорського реагування відшкодовано 855 тис. грн., підготовлено та передано матеріали для пред’явлення позовів на суму 940 тис. грн., в тому числі за результатами розгляду, із залученням спеціалістів Територіальної державної інспекції з питань праці у Луганській області, 40 звернень громадян щодо заборгованості із виплати заробітної плати.

Порушено кримінальні справи стосовно директора ЗАТ «Учбовий комбінат», за ч.1 ст.175 КК України, директора ДКПВІ «Луганськагропроект» Акімова М.І., за ч.1 ст.175 КК України. Досудове слідство у кримінальних справах закінчено, та з обвинувальними висновками спрямовані до суду.

Зріст надходження скарг та звернень громадян у 2012 році щодо дотримання закону при виконанні судових рішень, обумовлений змінами у порядку сплати коштів УПФУ в Жовтневому районі м.Луганстка  за судовими рішеннями про здійснення перерахунку  пенсійних виплат (особам, що постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС, «дітям війни»), та виплати підвищення до пенсії.

У зазначених випадках, розмір пенсій з 01.01.2012 року розраховано згідно із Законом  України «Про Державний Бюджет України на 2012 рік», Законом України «Про соціальний захист дітей війни», Законом України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р. №1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

У 2012 році виплата коштів, нарахованих за рішеннями суду не здійснювалась, що і призвело до збільшення кількості скарг визначеної категорії.

Підвищення до пенсій УПФУ в Жовтневому районі м. Луганська буде сплачуватись стягувачам тільки в разі виділення коштів з Державного бюджету.

При проведенні наглядових перевірок значну увагу приділялось додержанню вимог  законодавства України у сфері економічних відносин,  адміністративних правопорушень. І як результат,    зменшення кількості звернень з цих питань.

Протягом  2012 року  до прокуратури району надійшло 2 звернення від народних депутатів України. Звернення розглянуті та задоволені.

Задоволених повторних звернень громадян на раніше прийняті рішення у 2011 та 2012 роках не було.

По задоволених скаргах у минулому році вжито такі заходи прокурорського реагування:  внесено 4 — подання, 4 — приписи;  1- постанова про дисциплінарне провадження, направлено 2 заяви до суду на видачу судового наказу.

Стан прокурорського нагляду за додержанням та застосуванням законів щомісячно розглядається на оперативних нарадах прокуратури Жовтневого району м. Луганська.

Слід відмітити, що більшість прокурорів прокуратури району сумлінно ставляться до розгляду звернень громадян, ретельно, якісно, та у встановлений законом строк проводять перевірки по фактам вказаним у зверненнях.

Факти надання відповідей заявникам  не уповноваженими особами, без викладення мотивів відмови в задоволенні та порядку оскарження у прокуратурі Жовтневого району відсутні.

В прокуратурі Жовтневого району питання організації особистого прийому громадян вирішено належним чином. В доступному для громадян місці вивішено графік прийому громадян особисто прокурором району, його заступниками та черговими  прокурорами прокуратури району згідно графіку чергування, чим самим забезпечено порядок проведення особистого прийому громадян в прокуратурі району. Складено графік прийому громадян прокурором, його заступниками та  прокурорами прокуратури на підприємствах та за місцем проживання  громадян, який неухильно виконується.

У 2012 році на особистому прийомі прийнято 526 громадян ( 2011р. —  1005), з них особисто прокурором району прийнято 61 громадянина ( 2011 р. —  135). Зі звернень, що прийняті особисто прокурором   задоволено 2 ( у 2011 році — 10).

Суворо дотримуються вимоги наказу ГПУ №9 гн від  21.06.2011 «Про  організацію роботи з розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України».

У прокуратурі району розміщено текст Закону України «Про звернення громадян», графік прийому громадян у прокуратурі району, прокуратурах вищого рівня, встановлена скринька «Для скарг і заяв».

З метою оптимізації розгляду звернень, зменшення їх потоку до прокуратури на особистому прийомі проводиться роз’яснювальна робота щодо встановленого порядку розгляду і вирішення звернень органами прокуратури, правоохоронними та судовими органами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.

 

 

Прокурор прокуратури

Жовтневого району м. Луганська                                                                               О. Єфіменко

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*