Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт).

Екстрадиція (видача злочинців) — форма міжнародної співпраці держав в боротьбі зі злочинністю. Полягає в арешті і передачі однією державою іншій (по запиту) особи, що підозрюється або обвинувачується в скоєнні злочину, або ж засудженого злочинця.

Відповідно до нового Кримінального процесуального кодексу України питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи регламентовані ст. 584 кодексу.

З часу введення в дію Кримінального процесуального кодексу України суттєво змінений порядок обрання екстрадиційного арешту.

Так, після надходження запиту компетентного органу іноземної держави про видачу особи за дорученням або зверненням центрального органу України прокурор звертається з клопотанням про її екстрадиційний арешт до слідчого судді за місцем тримання особи під вартою.

Разом із клопотанням на розгляд слідчого судді подаються:

копія запиту компетентного органу іноземної держави про видачу особи (екстрадицію), засвідчена центральним органом України;

документи про громадянство особи;

наявні матеріали екстрадиційної перевірки.

Матеріали, що подаються слідчому судді, мають бути перекладені державною мовою або іншою мовою, передбаченою міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

При вирішенні питання про застосування екстрадиційного арешту слідчий суддя керується положеннями цього Кодексу та міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

У разі якщо особа, щодо якої вирішується питання про тримання під вартою, не володіє державною мовою, їй забезпечується участь перекладача.

Після одержання клопотання слідчий суддя встановлює особу, пропонує їй зробити заяву, перевіряє запит про видачу та наявні матеріали екстрадиційної перевірки, вислуховує думку прокурора, інших учасників і виносить ухвалу про:

1) застосування екстрадиційного арешту;

2) відмову в застосуванні екстрадиційного арешту, якщо для його обрання немає підстав.

При розгляді клопотання слідчий суддя не досліджує питання про винуватість та не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави у справі стосовно особи, щодо якої надійшов запит про видачу.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку особою, щодо якої застосовано екстрадиційний арешт, її захисником чи законним представником, прокурором.

Екстрадиційний арешт застосовується до вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі, але не може тривати більше дванадцяти місяців. У порівнянні з КПК (у редакції 1960) строк екстрадиційного арешту був 18 місяців.

У межах цього строку слідчий суддя суду, в межах територіальної юрисдикції якого особа перебуває під вартою, за клопотанням прокурора не рідше одного разу на два місяці перевіряє наявність підстав для подальшого тримання особи під вартою або її звільнення.

За скаргою особи, до якої застосовано екстрадиційний арешт, або її захисника чи законного представника слідчий суддя суду, в межах територіальної юрисдикції якого особа перебуває під вартою, не частіше одного разу на місяць перевіряє наявність підстав для звільнення особи з-під варти.

Протягом 5 місяців 2013 року прокуратурою району направлено до Жовтневого районного суду 2 клопотання про застосування екстрадиційного арешту. За результатами їх розгляду Жовтневим районним судом м. Луганська 2 особам обрано екстрадиційні арешти.

У першому кварталі 2013 року екстрадиційно арештованим Х. оскаржено ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Луганська щодо законності обрання йому екстрадиційного арешту. За результатами розгляду апеляції Х. апеляційний суд Луганської області ухвалу суду залишив без змін, апеляцію Х. без задоволення.

З урахуванням викладеного екстрадиція є одним з гарантів принципу невідворотності юридичної відповідальності.


Заступник прокурора району                                                               Є. Васілін

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*